WYKŁADOWCY Z DOŚWIADCZENIEM

Największym atutem naszych studiów są wykładowcy, specjalnie dobrani eksperci „z najwyższej półki” z całej Polski. Wśród nich są m.in. Artur Kalinowski, trener i autor wielu szkoleń, publikacji, w tym podręczników, najznamienitszy specjalista z zakresu testów penetracyjnych i bezpieczeństwa sieci, czy choćby profesor Arkadiusz Lach, światowej rangi specjalista z zakresu prawa karnego w zakresie dowodów i przestępstw elektronicznych. Z wielu względów wolelibyśmy nie podawać do publicznej wiadomości biografii wszystkich naszych współpracowników.

Artur Kalinowski

Znamienity specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sieci oraz informacji, autor bestseleru "Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej". Z wykształcenia i z zamiłowania informatyk, od kilku lat zatrudniony w Izbie Skarbowej, poprzednio pracownik Izby Celnej, doświadczony dydaktyk. Początkowa fascynacja pisaniem wirusów i tworzeniem sieci komputerowych z czasem przerodziła się w chęć zabezpieczania systemów oraz analizy ich słabych punktów. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowały opracowaniem własnych metod uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do danych, jak również przejmowania kontroli nad systemami i sieciami komputerowymi. Autor wielu szkoleń z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa systemów i sieci oraz testów penetracyjnych. Moderator jednego z forów o tematyce IT security.

dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK

Prodziekan i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UMK, Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niezalezny ekspert Komisji Europejskiej. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym monografii „Dowody elektroniczne w procesie karnym” (pierwszego w Polsce opracowania problematyki dowodowej uwzględniającego aspekty kryminalistyczne oraz informatyczne). W pracy naukowej specjalizuje się w prawnych zagadnieniach nowych technologii, nadużyciach w sieciach informatycznych, ochronie danych osobowych oraz europejskim prawie karnym

mec. Jarosław Góra

Aplikant adwokacki, trener w ramach Akademii Informatyki Śledczej, gdzie przeprowadza szkolenia z zakresu problematyki związanej z dowodami elektronicznymi. Prowadzi blog "IPblog" z zakresu własności intelektualnej i nowych technologii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 związany z Kancelarią SZiP. W 2010 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, gdzie istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how (twórcy i artyści, producenci filmowi, biura architektoniczne, podmioty z branży IT, inne). Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Prelegent na wielu konferencjach w całej Polsce, a także prowadzący szeregu szkoleń związanych z IP, IT oraz bezpieczeństwem informacji.

dr hab. inż Jerzy Kosiński

Wykładowca w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Główne obszary zainteresowań naukowych: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, cyberprzestępczość oraz tworzenie i wykorzystywanie systemów eksperckich. Organizator serii międzynarodowych konferencji dot. Przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych oraz serii konferencji krajowych Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej. Biegły sądowy z zakresów: przestępczość komputerowa, piractwo komputerowe, karty płatnicze.

dr inż. Michał Podpora

Wykładowca Politechniki Opolskiej, posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

Tomasz Turba

Na codzień ITsec manager w opolskich mediach. Swoją przygodę z bezpieczeństwem rozpoczynał od hackowania Amigi 500. Z wykształcenia administrator *nix. Autor kilku innowacyjnych szkoleń oraz posiadacz licznych certyfikatów (CCNA, CCNP, CCSP, MCP, MCSA, NSA NSTSSI 4011, JNCIA, Acunetix, Kali, IBM*, CISS). Prowadzi swoją działalność z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych oraz konsultacji zabezpieczeń. Entuzjasta adrenaliny (sporty walki, motocykle, spadochron), prowadzi anarchistycznego bloga pod adresem "tturba.pl". Korespondent jednego z forów o tematyce IT security.

Julian Horoszkiewicz

Administrator GNU/Linux, autor narzędzi związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo aplikacji web, weryfikacja zgodności technicznej, aktywny monitoring zdarzeń, zautomatyzowana statyczna analiza kodu), programista (github.com/ewilded), entuzjasta wolnego oprogramowania i bezpieczeństwa IT. Obecnie zatrudniony w firmie ING Services Polska (specjalista IT; systemy SIEM, testowanie zabezpieczeń aplikacji webowych).

prof. dr hab. inż. Volodymir Khoma

Wykładowca na Wydziale Bezpieczeństwa Informacji Politechniki we Lwowie, wykładowca Politechniki Opolskiej, gdzie od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu Ochrony danych w systemach i sieciach komputerowych, Kryptografii i steganografii oraz Pozyskiwania danych.

dr inż. Aleksandra Kawala-Janik

Dawna wykładowczyni na Wydziale Informatyczno-Matematycznym (CMS School) londyńskiego University of Greenwich (2009-2013), a obecnie pracownik Politechniki Opolskiej. Posiada zdobyte w pewnej brytyjskiej firmie bogate praktyczne doświadczenie z zakresu wywiadu gospodarczego i białego wywiadu gospodarczego. Obecne zainteresowania badawcze: Sztuczna inteligencja, przetwarzanie sygnałów biomedycznych, systemy wydobywania wiedzy (knowledge mining), systemy HCI.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

45-758 Opole
ul. Prószkowska 76
Budynek 3 pok. 212
Sekretariat studiów:
Monika Gucwa
mo.gucwa@po.opole.pl 

Kierownik studiów:
dr inż. Michał Podpora
m.podpora@po.opole.pl

Sekretarz studiów:
dr inż. Ewelina Piotrowska
e.piotrowska@po.opole.ple-mail: sledcza@po.opole.pl

Tel.: +48 77 449 8655

https://www.facebook.com/sledcza
Messenger: m.me/sledcza

Linki:
Instytut Informatyki 
Rekrutacja na studia