Przedmioty

LP NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁADOWCY
1. Podstawy sieci komputerowych dr inż. Mariusz Gola
2. Bezpieczeństwo systemów komputerowych  i sieci [pentesty] mgr inż. Artur Kalinowski
3. Techniczne aspekty bezpieczeństwa danych [wyciek danych] mgr inż. Artur Kalinowski
4. Aspekty prawne informatyki śledczej, KK dr hab. Arkadiusz Lach,mgr inż. Wojciech Zimoch
5. Aspekty prawne informatyki śledczej, KC mec. Jarosław Góra
6. Informatyka śledcza mgr inż. Artur Kalinowski
7. Techniki analizy obrazu dr inż. Michał Podpora
8. Techniki gromadzenia informacji z serwisów www [biały wywiad] dr hab. Jerzy Kosiński, mgr inż. Tomasz Turba
9. Techniki odzyskiwania danych dr inż. Michał Podpora
10. Zabezpieczanie i analiza danych z urządzeń mobilnych mgr inż. Julian Horoszkiewicz, mgr inż. Marcin Dyda, mgr inż. Jarosław Białoskórski
11. Praca operacyjna z urządzeniami firmy Apple dr inż. Michał Podpora
12. Kryptografia i steganografia mgr inż. Artur Kalinowski
13. Pozyskiwanie danych z systemów  mikroprocesorowych dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO, dr inż. Krzysztof Górecki
14. Techniki pozyskiwania danych prof. dr hab. inż. Volodymir Khoma, mgr inż. Tomasz Turba
15. Praca końcowa dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO; dr inż. Aleksandra Kawala-Janik

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

45-758 Opole
ul. Prószkowska 76
Budynek 3 pok. 212




Sekretariat studiów:
Monika Gucwa
mo.gucwa@po.opole.pl 

Kierownik studiów:
dr inż. Michał Podpora
m.podpora@po.opole.pl

Sekretarz studiów:
dr inż. Ewelina Piotrowska
e.piotrowska@po.opole.pl



e-mail: sledcza@po.opole.pl

Tel.: +48 77 449 8655

https://www.facebook.com/sledcza
Messenger: m.me/sledcza

Linki:
Instytut Informatyki 
Rekrutacja na studia