Studia podyplomowe "Informatyka z elementami informatyki śledczej"FORENSICS.PO.OPOLE.PL

Informacje wstępne o kierunku studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej. Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji. Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów spotkają wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej.


Grono naszych wykładowców (r.a.2013/2014)


Artur KalinowskiArtur Kalinowski – Znamienity specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sieci oraz informacji, autor bestseleru "Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej". Z wykształcenia i z zamiłowania informatyk, od kilku lat zatrudniony w Izbie Skarbowej, poprzednio pracownik Izby Celnej, doświadczony dydaktyk. Początkowa fascynacja pisaniem wirusów i tworzeniem sieci komputerowych z czasem przerodziła się w chęć zabezpieczania systemów oraz analizy ich słabych punktów. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowały opracowaniem własnych metod uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do danych, jak również przejmowania kontroli nad systemami i sieciami komputerowymi. Autor wielu szkoleń z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa systemów i sieci oraz testów penetracyjnych. Moderator jednego z forów o tematyce IT security.


Jerzy Kosiński dr inż. Jerzy Kosiński – Wykładowca w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Główne obszary zainteresowań naukowych: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, cyberprzestępczość oraz tworzenie i wykorzystywanie systemów eksperckich. Organizator serii międzynarodowych konferencji dot. Przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych oraz serii konferencji krajowych Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej. Biegły sądowy z zakresów: przestępczość komputerowa, piractwo komputerowe, karty płatnicze.


Arkadiusz Lach dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK – Prodziekan i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UMK, Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niezalezny ekspert Komisji Europejskiej. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym monografii „Dowody elektroniczne w procesie karnym” (pierwszego w Polsce opracowania problematyki dowodowej uwzględniającego aspekty kryminalistyczne oraz informatyczne). W pracy naukowej specjalizuje się w prawnych zagadnieniach nowych technologii, nadużyciach w sieciach informatycznych, ochronie danych osobowych oraz europejskim prawie karnym.


Volodymyr Khomaprof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma – Wykładowca na Wydziale Bezpieczeństwa Informacji Politechniki we Lwowie, wykładowca Politechniki Opolskiej, gdzie od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu Ochrony danych w systemach i sieciach komputerowych, Kryptografii i steganografii oraz Pozyskiwania danych.


Tomasz Turba Tomasz Turba – na codzień ITsec manager w opolskich mediach. Swoją przygodę z bezpieczeństwem rozpoczynał od hackowania Amigi 500. Z wykształcenia administrator *nix. Autor kilku innowacyjnych szkoleń oraz posiadacz licznych certyfikatów (CCNA, CCNP, CCSP, MCP, MCSA, NSA NSTSSI 4011, JNCIA, Acunetix, Kali, IBM*, CISS). Prowadzi swoją działalność z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych oraz konsultacji zabezpieczeń. Entuzjasta adrenaliny (sporty walki, motocykle, spadochron), prowadzi anarchistycznego bloga pod adresem "tturba.pl". Korespondent jednego z forów o tematyce IT security.


Jarosław Góra Jarosław Góra – Aplikant adwokacki, trener w ramach Akademii Informatyki Śledczej, gdzie przeprowadza szkolenia z zakresu problematyki związanej z dowodami elektronicznymi. Prowadzi blog "IPblog" z zakresu własności intelektualnej i nowych technologii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 związany z Kancelarią SZiP. W 2010 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, gdzie istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how (twórcy i artyści, producenci filmowi, biura architektoniczne, podmioty z branży IT, inne). Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Prelegent na wielu konferencjach w całej Polsce, a także prowadzący szeregu szkoleń związanych z IP, IT oraz bezpieczeństwem informacji.


Julian HoroszkiewiczJulian Horoszkiewicz – Administrator GNU/Linux, autor narzędzi związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo aplikacji web, weryfikacja zgodności technicznej, aktywny monitoring zdarzeń, zautomatyzowana statyczna analiza kodu), programista (github.com/ewilded), entuzjasta wolnego oprogramowania i bezpieczeństwa IT. Obecnie zatrudniony w firmie ING Services Polska (specjalista IT; systemy SIEM, testowanie zabezpieczeń aplikacji webowych).


Aleksandra Kawala-Janik dr inż. Aleksandra Kawala-Janik – Dawna wykładowczyni na Wydziale Informatyczno-Matematycznym (CMS School) londyńskiego University of Greenwich (2009-2013), a obecnie pracownik Politechniki Opolskiej. Posiada zdobyte w pewnej brytyjskiej firmie bogate praktyczne doświadczenie z zakresu wywiadu gospodarczego i białego wywiadu gospodarczego. Obecne zainteresowania badawcze: Sztuczna inteligencja, przetwarzanie sygnałów biomedycznych, systemy wydobywania wiedzy (knowledge mining), systemy HCI.


Gerard Bursy dr inż. Gerard Bursy – Wykładowca Politechniki Opolskiej z przedmiotu Sieci komputerowe oraz z przedmiotów dotyczących przemysłowych sieci teleinformatycznych. Wieloletni praktyk, integrator i administrator sieci teleinformatycznych współpracujących ze sterownikami Siemens, SAIA i innymi. Trener Akademii Cisco.


Grzegorz RadziszewskiGrzegorz Radziszewski Certified Trainer - Mac Os X Deployment, Certified Trainer - Mac Os X Directory Services, Certified Support Professional, Certified Technical Coordinator, Certified Trainer - Os X Server Essentials, Certified Trainer - Os X Support Essentials, Certified System Administrator, Distinguished Educator. Zajmuje się sprzętem Apple od 1991 roku. W latach 1992-95 był doradcą metodycznym ds. edukacji informatycznej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. W latach 1995-2002 pracował w dziale technicznym Apple IMC Poland (SAD sp. z o.o.). W 2007 opracował "Niezbędnik opiekuna pracowni Apple" oraz obrazy systemów dla ponad stu pracowni Apple zakupionych przez ministerstwo. Nadzorował prace zespołów integratorów, sam również był integratorem pracowni Apple. Obecnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. W tym czasie został certyfikowanym trenerem Apple do prowadzenia wszystkich szkoleń systemowych.


Michał Podpora dr inż. Michał Podpora – Wykładowca Politechniki Opolskiej, posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Distinguished Educator.


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-01